Korunovácia kráľa Karola III.

Magazín Zberatelstvo.eu je nadšený, že vám môže predstaviť novú radu známok, ktoré pripomínajú korunováciu Jeho Výsosti kráľa Karola III. a Jej Výsosti kráľovnej manželky. Táto slávnostná udalosť sa koná vo Westminsterskom opátstve 6. mája 2023, a na pamätných známkach je zaznamenaná so všetkou dôstojnosťou.

Britský umeliec Andrew Davidson vytvoril pre túto príležitosť štyri drevo-rezby, ktoré zdobia vydané známky. Na pozadí každej známky je zobrazená prepletená vegetácia symbolizujúca štyri národy Spojeného kráľovstva – Anglicko, Škótsko, Wales a Írsko. Známky zobrazujú ružu, bodliak, narcis a ďatel, ktoré spolu harmonicky splývajú.

Prvá známka prvej triedy predstavuje Korunováciu a symbolizuje monarchiu, kontinuitu, dlhovekosť, dedičstvo a tradíciu. Druhá známka prvej triedy sa zameriava na Rozmanitosť a komunitu, odrážajúc viackonfesijnú komunitu, súdržnosť a ľudí modernej Británie.

Ďalšie známky sa venujú ďalším dôležitým aspektom britskej spoločnosti. Prvá známka zobrazuje Spoločenstvo národov a predstavuje vonkajšie vzťahy Británie, globálny obchod, spoluprácu, demokraciu a mier. Druhá známka zdôrazňuje Udržateľnosť a biodiverzitu, pričom poukazuje na význam ochrany, biodiverzity a spoločnosti, ktorá pracuje v súlade s prírodou.

Tieto štvorcové známky majú rozmery 35 mm x 35 mm a sú súčasťou miniatúrneho archu o rozmeroch 115 mm x 89 mm. Boli navrhnuté spoločnosťou Atelier Works a vytištěné tlačiarňou Cartor Security Printers pomocou litografického tlačového procesu.

Nová rada známok predstavujúca Korunováciu kráľa Karola III. je skvelou príležitosťou pre filatelistov a zberateľov, aby obohatili svoje zbierky o dôležitý historický okamih vo Veľkej Británii. Tieto známky nielen predstavujú významnú udalosť, ale aj nesú silný symbolický význam, ktorým predstavujú hodnoty a tradície britského národa.

Zaujímavé je, že drevo-rezby na týchto známkach sú dielom talentovaného britského umelca Andrewa Davidsona, ktorý dokázal zachytiť jedinečnú atmosféru tohto významného okamihu. Detaily a symbolika jeho diela pridávajú známkam ďalšiu hodnotu a umelecký rozmer.

Okrem toho tieto známky odrážajú hodnoty a dôležité aspekty britskej spoločnosti, ako je rozmanitosť, komunita, spolupráca a ochrana životného prostredia. Tým predstavujú silný príbeh o modernom Spojenom kráľovstve a jeho úsilí o udržateľný rozvoj a medzinárodnú spoluprácu.

Tieto pamätné známky budú k dispozícii od 6. mája 2023 a ponúkajú tak skvelú príležitosť pre zberateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje zbierky o tento významný historický okamih. Zabezpečte si túto jedinečnú sadu známok, ktorá oslavuje novú vládu a odráža ducha súčasného Spojeného kráľovstva.

Informačný zdroj: Royalmail