Sto rokov Medzinárodnej šachovej federácie

Šach, hra známa svojou dlhou históriou, intelektuálnymi výzvami a kultúrnym významom, oslavuje významný míľnik. Medzinárodná šachová federácia, založená pred sto rokmi, je dôležitým pilierom šachovej komunity po celom svete, spájajúca hráčov všetkých vekových kategórií a dovednostných úrovní pod heslom „Gens una sumus“ – všetci sme jedna rodina. Pri príležitosti stého výročia svojho založenia Švajčiarsko vydáva pamätnú poštovú známku v hodnote 1,20 CHF, ktorá vzdáva hold tejto úspešnej disciplíne a jej globálnej komunite. Dizajn známky oslavuje šachovú hru

Nová švajčiarska poštová známka je vizuálnou oslavou šachovej hry, jej elegancie a strategickej hĺbky. Na známke sú zobrazené geometrické a abstraktné šachové figúrky v žiarivých farbách, ktoré sa harmonicky prelínajú a odrážajú dynamiku a komplexnosť šachových ťahov. Tento dizajn nielen vzdáva hold šachovej hre a jej umeniu stratégie, ale tiež pripomína, že šach je viac než len hra; je to intelektuálny boj, kde každý ťah môže viesť k víťazstvu alebo prehre.

Globálna komunita šachistov

Šachová hra, ktorá má na celom svete viac než 605 miliónov pravidelných hráčov, je jedným z najpopulárnejších intelektuálnych športov. FIDE hrá kľúčovú úlohu v spájaní tejto rozsiahlej komunity, organizácii medzinárodných turnajov a propagácii šachu medzi nové generácie. Vydanie tejto známky pripomína nielen historický význam FIDE, ale tiež oslavuje rozmanitosť a súdržnosť medzinárodnej šachovej komunity.

Význam výročia

Sté výročie založenia Medzinárodnej šachovej federácie je významným míľnikom, ktorý reflektuje dlhú a bohatú históriu šachu ako športu a jeho význam v globálnom kontexte. Vydáním tejto pamätnej známky Švajčiarsko uznáva prínos FIDE k rozvoju šachu, podporuje jeho univerzálne hodnoty a zdôrazňuje, že šach je skutočne globálnym jazykom, ktorý prekračuje kultúrne a jazykové bariéry.

Pamätná známka „100 rokov Medzinárodnej šachovej federácie“ je viac než len filatelistickým zberateľským predmetom. Je to pocta hre, ktorá inšpirovala milióny ľudí po celom svete k intelektuálnemu úsiliu, strategickému mysleniu a osobnému rastu. Oslavuje storočnú tradíciu šachu a jeho neustálu schopnosť spájať ľudí bez ohľadu na ich pozadie. Vydáním tejto známky Švajčiarsko pripomína, že aj v dnešnej digitálnej dobe má šach svoje nenahraditeľné miesto v srdciach a mysliach ľudí po celom svete.

Informačný zdroj: www.post.ch